DYSPOZYTOR – MECHANIK

Preferowane wykształcenie:

inżynier lub technik mechanik

Pożądane kwalifikacje i uprawnienia formalne:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 (ciepło i inne urządzenia energetyczne);

Kwalifikacje i uprawnienia formalne możliwe do uzupełnienia w trakcie pracy:

 • uprawnienia konserwatora urządzeń UDT;
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (elektroenergetyczne do 1kV);
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzań transportu bliskiego (suwnice, wciągarki sterowane z poziomu roboczego, suwnice specjalne: chwytakowe);
 • kurs operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (praca na wysokim składowaniu);

Wymagane cechy i umiejętności ogólne:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania podległym personelem,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • kreatywne myślenie,
 • zaangażowanie,
 • odpowiedzialność;

Pożądane umiejętności techniczne:

 • b. dobra obsługa komputera (podstawowe aplikacje biurowe);
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją, konserwacją i podstawowymi naprawami maszyn i urządzeń przemysłowych, w branży maszynowej;
 • znajomość podstawowych zagadnień elektryki i automatyki;
 • znajomość elementów wykonawczych automatyki sterowanych pneumatycznie i hydraulicznie;

Umiejętności konieczne do nabycia w czasie pracy – wykonywane prace:

 • b. dobra znajomość technologii produkcji oraz urządzeń Zakładu;
 • zarządzanie zespołem produkcyjnym w Zakładzie;
 • obsługa automatycznego systemu produkcji;
 • przeglądy i podstawowe naprawy urządzeń, w tym pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne do 1kV;
 • obsługa zakładowych aplikacji informatycznych w zakresie:
  - gospodarki magazynowej w programie księgowym;
  - zarządzania systemem utrzymania ruchu;

Od pracownika oczekuje się także nabycia umiejętności pracy na stanowiskach obsługi linii technologicznej (na zasadzie zastępstwa):

 • obsługa suwnicy
 • obsługa węzła formowania produktu i suszarni
 • obsługa węzła pakowania
 • obsługa magazynu wyrobów gotowych;

Miejsce pracy:
43-267 Suszec, ul. Piaskowa 35


Warunki zatrudnienia
pełny etat, praca na 3 zmiany, w dni robocze


Rodzaj umowy:
umowa o pracę 


Uwagi:
wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku


Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z Dz.U.2019.922. t.j.).”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl  

Termin składania podań: do 9 października 2017r.