KONSULTANT SYSTEMOWY

Miejsce Pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • analiza trendów rozwojowych w dziedzinie systemów informacyjnych
 • analiza trendów technologicznych w obszarach związanych z wydobyciem
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
 • opieka menadżerska nad wdrożonymi rozwiązaniami technologicznymi
 • wsparcie merytoryczne w zakresie budowy i rozwoju systemów informacyjnych
 • wykonywanie analiz wynikających z wymagań jakości procesu i produktu
 • pełnienie funkcji doradczej w zakresie technologicznej oceny rozwiązań
 • tworzenie wizji systemów, architektury, sporządzanie opracowań i analiz
 • koordynacja użytkowania systemów informatycznych oraz świadczenia usług z ich pomocą

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych lub informatycznych
 • wiedza w zakresie innowacji i technologii informacyjnych
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym (IT)
 • ogólna znajomość zagadnień branży IT (m.in. systemy symulacji w rzeczywistości wirtualnej, bezzałogowe statki powietrzne, rozpoznawanie obrazów, systemy sieciocentryczne, systemy wspomagania decyzji, systemy teleinformatyczne, systemy GIS, sztuczna inteligencja i badania operacyjne)
 • chęć poznawania nowych technologii i rozwijania własnych umiejętności
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową
 • doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami
 • doświadczenie w uczestniczeniu projektów badawczo-rozwojowych (mile widziane)
 • pomysłowość i samodzielność w działaniu
 • zdolności analityczne
 • zaangażowanie i silna motywacja do pracy
 • systemowe podejście do rozwiązywania zagadnień problemowych

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z Dz.U.2019.922. t.j.).”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@remove-this.jswi.pl