MANAGER DS. PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Miejsce Pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie postępu realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów
 • kompleksowe zarządzanie projektami w zakresie formalnym, merytorycznym i organizacyjnym
 • analiza możliwości finansowania projektów, weryfikacja terminów i rodzajów naborów
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz B+R współfinansowanych dotacjami UE
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz wniosków
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów
 • koordynacja prac zespołu projektowego
 • nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami Instytucji Organizującej Konkurs oraz przepisami prawa krajowego
 • stała współpraca z jednostkami naukowymi
 • kontakt z firmami zewnętrznymi
 • bezpośredni kontakt z klientem oraz współpraca z kadrą menadżerską

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania, nauk technicznych (stopień doktora nauk mile widziany)
 • wiedza z zasad funkcjonowania systemu B+R w Polsce i w Europie
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • wiedza w zakresie innowacji
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych dotacjami UE
 • umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności samodzielnej pracy oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym
 • wiedza z zakresu finansów (mile widziana)
 • umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (wymóg konieczny)
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji biznesowych
 • znajomość zasad rozliczania projektów inwestycyjnych
 • znajomość metodologii badań naukowych

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z Dz.U.2019.922. t.j.).”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@remove-this.jswi.pl