SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Miejsce Pracy: Katowice i/lub Warszawa

Zakres obowiązków:

 • kompleksowe przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów badawczo-rozwojowych
 • analiza inwestycji i działań możliwych do współfinansowania ze środków unijnych,
 • monitorowanie harmonogramów konkursów krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych
 • przygotowywanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji projektów
 • stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu unijnych dofinansowań dla biznesu
 • pozyskiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących wytycznych do realizacji projektów
 • wyszukiwanie specjalistycznych informacji o danym rynku, branży, firmie (desk research)
 • sporządzanie specjalistycznych analiz z różnych dyscyplin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane) w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania, nauk technicznych
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • wiedza z zasad funkcjonowania systemu B+R w Polsce i w Europie
 • pożądana znajomość zasad rozliczania projektów inwestycyjnych
 • umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • znajomość języka angielskiego – min. poziom B2 (wymóg konieczny)
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata  
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • proaktywna postawa
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z Dz.U.2019.922. t.j.).”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl

Termin składania podań: do 9 października 2017r.