Partner konferencji

JSW Innowacje Partnerem Konferencji „Koksownictwo 2017”

JSW Innowacje - jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW, chce dzielić się  swoim doświadczeniem, poznawać dokonania innych oraz poszukiwać nowych rozwiązań dla postępu technicznego i dalszego rozwoju polskiego górnictwa i koksownictwa. 

Koksownie Grupy JSW to jedne z najnowocześniejszych i najmłodszych instalacji w Europie. Są jednocześnie uznanym i renomowanym producentem wysokiej jakości koksu. 

Konferencja Koksownictwo 2017 umożliwi jej uczestnikom zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania koksowni JSW, w tym wykorzystywaną techniką i technologią produkcji koksu. Będzie też niepowtarzalną okazją do wymiany myśli naukowej, praktycznego doświadczenia oraz innowacyjnego podejścia  dla  wzmocnienia potencjału i możliwości polskiego przemysłu koksowniczego.