Kontakt

  Numer telefonu Fax  E-mail
ZARZĄD
Prezes Zarządu
Tadeusz Wenecki
+48 32 357 09 00 +48 32 357 09 08  Office1@jswi.pl
Wiceprezes Zarządu
Jacek Srokowski
+48 32 357 09 02 +48 32 357 09 08  Office2@jswi.pl
PION PREZESA ZARZĄDU
Biuro Zarządu
Stanisław Kurtyka
+48 32 357 09 60  skurtyka@jswi.pl
Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów
Adrian Piekacz
+48 32 357 09 24  apiekacz@jswi.pl
PION WICEPREZESA ZARZĄDU
Biuro Innowacji i Rozwoju - Warszawa
Agnieszka Hankus-Kubica
+48 32 357 09 94  aghankus@jswi.pl
Zakład Kompozytowych Paliw Stałych - Produkcja peletów VARMO
Michał Hajduk
+48 32 357 09 87  mihajduk@jswi.pl
Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Przeróbki Węgla
Michał Mazurek
+48 32 357 09 23  mmazurek@jswi.pl
Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Koksowych
Bogusław Smółka
+48 32 357 09 22  bsmolka@jswi.pl
Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Górniczych
Józef Pawlinów
+48 32 357 09 25  jpawlinow@jswi.pl