Kontakt

JSW Innowacje S.A. - siedziba główna, ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
JSW Innowacje S.A. - biuro w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
JSW Innowacje S.A. - produkcja peletu VARMO, ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec
 
  Numer telefonu Fax  E-mail
ZARZĄD
Prezes Zarządu
+48 32 357 09 00 +48 32 357 09 08  [email protected]
Wiceprezes Zarządu
+48 32 357 09 02 +48 32 357 09 08  [email protected]
PION PREZESA ZARZĄDU
Biuro Zarządu
+48 32 357 09 60  [email protected]
Pion Finansowo-Operacyjny
+48 32 357 09 24  [email protected]
PION WICEPREZESA ZARZĄDU
Pion Badań i Rozwoju - Warszawa
+48 22 280 90 08 +48 32 357 09 08  [email protected]
Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych - Produkcja peletów VARMO
+48 32 357 09 87  [email protected]
PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU
ds. Projektów Koksowych
+48 32 357 09 22  [email protected]
ds. Projektów Górniczych
+48 32 357 09 25  [email protected]
ds. Projektów Przeróbki Węgla
+48 32 357 09 23  [email protected]
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych
+48 32 357 09 00  [email protected]