Kontakt

  Numer telefonu Fax  E-mail
ZARZĄD
Prezes Zarządu
Tadeusz Wenecki
+48 32 357 09 00 +48 32 357 09 08  [email protected]
PION PREZESA ZARZĄDU
Biuro Zarządu
Stanisław Kurtyka
+48 32 357 09 60  [email protected]
Zakład Kompozytowych Paliw Stałych
Michał Hajduk
+48 32 357 09 87  [email protected]
Biuro Innowacji i Rozwoju
Agnieszka Hankus-Kubica
+48 32 357 09 94  [email protected]
Biuro Controllingu i Finansów
Tomasz Dusza
+48 32 357 09 72  [email protected]