Kontakt

JSW Innowacje S.A. - siedziba główna, ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
JSW Innowacje S.A. - biuro w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
JSW Innowacje S.A. - produkcja peletu VARMO, ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec
 
  Numer telefonu Fax  E-mail
ZARZĄD
Prezes Zarządu
Tadeusz Wenecki
+48 32 357 09 00 +48 32 357 09 08  [email protected]
Wiceprezes Zarządu
Jacek Srokowski
+48 32 357 09 00 +48 32 357 09 08  [email protected]
PION PREZESA ZARZĄDU
Biuro Zarządu
Stanisław Kurtyka
+48 32 357 09 60  [email protected]
Pion Finansowo-Operacyjny
Adrian Piekacz
+48 32 357 09 24  [email protected]
PION WICEPREZESA ZARZĄDU
Pion Badań i Rozwoju - Warszawa
Agnieszka Hankus-Kubica
+48 22 280 90 08 +48 32 357 09 08  [email protected]
Zakład Kompozytowych Paliw Stałych - Produkcja peletów VARMO
Michał Hajduk
+48 32 357 09 87  [email protected]
PION WICEPREZESA ZARZĄDU - Pełnomocnicy Zarządu
ds. Projektów Koksowych
Bogusław Smółka
+48 32 357 09 22  [email protected]
ds. Projektów Górniczych
Józef Pawlinów
+48 32 357 09 25  [email protected]
ds. Projektów Przeróbki Węgla
Michał Mazurek
+48 32 357 09 23  [email protected]