XXV Konferencja Koksownictwo 2017

R. Neuwirth

M. Ściążko

J. Srokowski

J. Adamczyk

G.Xingsu

D. Ozon

A.Sobolewski

Otwarcie konferencji