Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2018

Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2018 odbyło się w Krakowie w dniach 19-20 marca 2018 r. Stanowi ono nowe wydarzenie wśród licznej rzeszy konferencji i sympozjów energetycznych – ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnej platformy wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej.

Organizatorem konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE).

Konferencja zorganizowana została pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyli w niej reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego.