InnoFuels - Integracja działalności badawczej studentów WEiP z programem innowacyjnym przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej

Wydarzenie to organizowane jest przez studenckie koło naukowe TD FUELS działające przy Katedrze Technologii Paliw na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej. Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie najciekawszych prac badawczych realizowanych przez studentów WEiP w ramach prac dyplomowych oraz kół naukowych z zakresu paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz zdefiniowanie zakresu tematycznego przyszłych prac badawczych, zgodnych z programem innowacyjnym przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej. Obrady odbyły się w dwóch sekcjach:

Sesja 1. Studenckie prace badawcze realizowane na WEiP;

Sesja 2. Innowacje w branży paliwowo-energetycznej.