IV Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości

W dniach 15-16 maja 2018 r. nasi przedstawiciele wzięli udział w IV Konferencji Naukowo-Biznesowej Inżynieria Przyszłości,

która odbyła się w Hotelu Panorama w Mszczonowie. Organizatorem konferencji był Instytut technologii Eksploatacji – państwowy Instytut badawczy, z siedzibą w Radomiu, we współpracy z Business Centre Club.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Wydarzenie to, podobnie jak jego poprzednie edycje zorientowane jest na integrację środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz promowanie efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu. Konferencja ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń naukowo badawczych jej uczestników oraz przedstawienie wyników prac B+R.

https://fe2018.itee.radom.pl/index.php/pl/