Konferencja eTEE 2018, e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Konferencja eTEE 2018, e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zorganizowała w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. V Konferencję „eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”, która powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku.

Od 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja odbywa się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku.

 

Celem wydarzenia jest zintegrowanie środowiska naukowego uczelni technicznych wdrażających nowoczesne technologie w dydaktyce, oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań w zakresie kształcenia inżynierów.

O kształceniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dyskutować będą praktycy z kilkunastu uczelni technicznych w Polsce. 

Więcej zdjęć pod adresem: http://etee.agh.edu.pl/zdjecia-etee-2018/