Konferencja „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy”

W dniach 08-10.05.2018 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się Konferencja „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy”

organizowana jest przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik oraz Dyrekcję Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim, od 2012 r. i stanowi forum wymiany doświadczeń środowisk naukowych, przemysłu oraz samorządów terytorialnych. W tegorocznej edycji szczególny nacisk położono na przedstawienie obecnych i przyszłych możliwości rozwoju górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnymi społecznościami.

 https://www.polsl.pl/Jednostki/RJP1-CKI/Strony/stow_wych.aspx#iv-konferencja