Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

24 maja br. w Krakowie odbyła się, organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem konferencji było zdobycie kompleksowej wiedzy, kwalifikacji jak i doświadczeń z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Podczas szkoleń warsztatowych przekazane zostały treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w Polsce i na świecie. Na zamkniętych szkoleniach warsztatowych, które również odbyły się 24 maja 2018 r., przekazane zostały treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR w firmie, w tym o możliwościach korzystania z norm i standardów.

Uczestnicy mieli okazję dokładnego zapoznania się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firmy.

http://www.wgig.agh.edu.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/1527629333