V Międzynarodowa konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Wiśle

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Wiśle przedstawiciele naszej Grupy Kapitałowej wzięli udział w V Międzynarodowa konferencji „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”.

Celem wydarzenia było przedstawienie najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, maszyn i urządzeń transportowych oraz do przeróbki mechanicznej kopalin, automatyzacji i robotyzacji, a także elektrotechniki górniczej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Organizatorami ww. konferencji byli Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.

http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/honorowe_patronaty/V-Miedzynarodowa-Konferencja-Mechanizacja-Automatyzacja-i-Robotyzacja-w-Gornictwie/idn:2990