X Międzynarodowa konferencja „Egzergia, Energia i Środowisko”

W dniach 01-04 lipca 2018 r w Katowicach odbyła się X Międzynarodowa konferencja „Egzergia, Energia i Środowisko”

Celem było ułatwienie bliskiej współpracy i wymiany intelektualnej środowisk akademickich, wiodących instytucji badawczo-rozwojowych, agencji rządowych i przemysłu. Wydarzenie stanowiło platformę dla naukowców, inżynierów, technologów i praktyków do omówienia bieżących wyzwań, możliwości i przyszłych kierunków rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych.

Konferencja obejmowała szeroki zakres tematów, w tym: czyste technologie węglowe, technologie energii odnawialnej, inteligentne systemy energetyczne, paliwa alternatywne, technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, energię jądrową, technologie odsalania i technologie środowiskowe. Specjalna sesja sympozjum poświęcona była ekonomii wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru jako nowego i przyjaznego dla środowiska nośnika energii.

Organizatorami ww. konferencji był Główny Instytut Górnictwa.

http://www.ieees-10.gig.eu/