X Międzynarodowa konferencja nt. występowania, właściwości i wykorzystania zeolitów – Zeolite 2018

Konferencja Zeolite 2018, która odbyła się w Krakowie w dniach 24-29 czerwca

Była najnowszą z serii konferencji organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Naturalnych Zeolitów - INZA (www.inza.unina.it). Głównym celem INZA jest zachęcanie do postępu, zwiększania i rozpowszechniania wiedzy naukowej i technologii w obszarze naturalnych zeolitów. Konferencja promowała wymianę informacji między środowiskiem naukowym, umożliwiając ludziom, zwłaszcza młodym z nowymi pomysłami, prezentację swojej pracy i interakcję z kolegami pracującymi w tej samej dziedzinie. 

 Organizatorami ww. konferencji byli Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. 

http://zeolite2018.org/