XXIX Konferencja naukowa z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

W dniach 6-8 listopada 2019 r. w Rytrze k. Nowego Sącza odbyła się XXIX Konferencja naukowa z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, w ramach której JSW Innowacje S.A. była partnerem sesji naukowej nt. inteligentnego gospodarowania złożami węgla kamiennego.

Konferencja została objęta patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju.

W ramach sesji zostały wygłoszone m.in. referaty Ł. Bednarka (JSW Innowacje) – Wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach korytarzowych (referat wygłosił pan Jerzy Ficek, JSW Innowacje S.A.) oraz W. Hereźniaka i A. Dyczko (JSW S.A.) – Strategia Grupy Kapitałowej JSW jako przykład odważnej wizji funkcjonowania przedsiębiorstwa  surowcowego w warunkach zmieniającego się rynku – (referat wygłosił Adam Oleś, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju JSW S.A.).

Ogółem w konferencji wzięło udział ok. 150 osób.