XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W dniach 26-28 luty 2018 roku w Krakowie odbyła się XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, od lat uznawana za największe w Polsce spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego, działającego w obszarze górnictwa podziemnego.

Hasłem tegorocznej konferencji było: „Surowce mineralne w perspektywie roku 2050”. Przedmiotem dyskusji były też zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie rodzi coraz głębsza eksploatacja złóż, co pozostaje w obszarze szczególnego zainteresowania zarówno Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., jak i JSW Innowacje S.A., jako Spółki dedykowanej w Grupie Kapitałowej JSW do zadań związanych      z budową kultury innowacji, monitorowaniem innowacji technologicznych i biznesowych oraz nadzorem nad wszystkimi projektami B+R+I,   z wyjątkiem strategicznych.

Podczas konferencji miała miejsce inauguracja obchodów 25-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., zaś JSW Innowacje S.A. uzyskała tytuł Partnera XXVII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

http://szkolaeksploatacji.pl/