Akcjonariusze

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.

Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. 

Spółka produkuje także węgiel do celów  energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

W skład JSW wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, oraz Zakład Wsparcia Produkcji. Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW S.A. należą: JSW KOKS S.A., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Advicom sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,8 mln t węgla koksowego (w tym 7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 3,8 mln t węgla do celów energetycznych. W 2013 roku w koksowniach należących do JSW S.A. wyprodukowano blisko 4 mln t koksu.

Grupa JSW prowadzi swoją działalność na Górnym i Dolnym Śląsku. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Indiach i Brazylii. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland, voestalpine Stahl, Moravia Steel, U.S. Steel i Koksownia Częstochowa Nowa. Poza odbiorcami zewnętrznymi węgiel dostarczany jest przez JSW do koksowni wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW na potrzeby działalności koksowniczej Grupy. 

JSW KOKS S.A. 

JSW KOKS S.A. tworzą dotychczasowe koksownie byłego KK „Zabrze” S.A. (Koksownia Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga) oraz  Koksownia Przyjaźń.  

JSW KOKS SA jest zwieńczeniem wielomiesięcznego  procesu integracyjnego  realizowanego  w myśl  planu rozwoju Grupy JSW na lata 2010-2030 dla segmentu koksowniczego.

Koksownie Grupy mogą w ten sposób skoncentrować się na swoich podstawowych funkcjach. Należą do nich przede wszystkim: jakość produkcji, koszty przetwarzania, rozwój techniczny i technologiczny, spełnienie wymogów ekologicznych oraz bezpieczeństwo pracy. 

Potencjał produkcyjny nowej Spółki to aktualnie prawie 4 mln ton koksu rocznie. Oznacza ponad 5 mln ton węgla koksowego rocznie, wykorzystywanego w procesie produkcyjnym.

JSW KOKS S.A. jest największym odbiorcą węgla koksowego z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i jej największym zakładem przetwórczym.