Projektant systemów wbudowanych (Branża górnicza)

Zakres obowiązków:

 • projektowanie systemów wbudowanych,
 • programowanie systemów wbudowanych,
 • opracowanie architektury rozwiązań,
 • uruchamianie i testowanie zaprojektowanych systemów,
 • projektowanie nowych rozwiązań,
 • uczestniczenie w projektach B+R.

Wymagania:

 • doświadczenie w projektowaniu rozwiązań do stref zagrożonych wybuchem  - ATEX )mile widziane),
 • doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wbudowanych w tym systemów czasu rzeczywistego (warunek konieczny),
 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych: elektronika, mechatronika. informatyka itp.,
 • Programowanie C/C++, Assembler (warunek konieczny),
 • programowanie w systemie Linux (warunek konieczny),
 • doświadczenie w uczestniczeniu w projektach badawczo-rozwojowych (mile widziane),
 • znajomość oprogramowania Altium Designer (warunek konieczny),
 • znajomośc języka angielskiego - min. poziom B2 (wymóg konieczny),
 • znajomość protokołów komunikacyjnych Ethernet, CAN (mile widziane),
 • wiedza z zakresu łączności radiowej (mile widziane),
 • znajomość z zakresu systemów wizyjnych (mile widziane),
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • dokładność i systematyczność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • proaktywna postawa,
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu,
 • chęć poznawania nowych technologii i rozwijania własnych umiejętności,
 • umiejętność zdobywania i selekcjonowania informacji.

Oferujemy:

 • umowe o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • ciekawą i zróżnicowaną pracę nad innowacyjnymi projektami,
 • liczne wyzwania oraz rozwój zawodowy.

Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki zatrudnienia
pełny etat


Rodzaj umowy:
umowa o pracę 


Uwagi:
wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul.  Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116114 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Koordynator Ochrony Danych Osobowych [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl  .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty GK JSW.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (UODO, Warszawa, ul. Sawka 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Prosimy o umieszczenie klauzuli w przypadku wysłania swojego zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl  

Ważność oferty: 5 października 2018 r.