Specjalista do spraw rozliczania projektów

Zakres obowiązków:

 • bieżąca weryfikacja i księgowanie dokumentów,
 • wsparcie w prowadzeniu rozliczeń projektów i przygotowaniu wniosków: sprawozdawczych, o zaliczkę, refundację oraz o płatność końcową;
 • konstruowanie harmonogramów płatności i ich aktualizowanie;
 • wypełnianie Bazy personelu w systemie SL2014 lub równoważnym na podstawie otrzymanych Kart Czasu Pracy;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej (w zakresie związanym z rozliczaniem projektu);
 • weryfikacja planowanych i prowadzonych przedsięwzięć pod kątem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • opracowanie wstępnych modeli i prognoz finansowych;
 • prowadzenie rejestru kosztów pośrednich;
 • Pozyskiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących wytycznych finansowych do realizacji projektów;
 • weryfikacja postępu finansowego projektu;
 • wsparcie analityczne menadżerów w podejmowaniu decyzji biznesowych poprzez tworzenie raportów o stanie realizacji projektów.

Wymagania:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania (w tym projektami unijnymi) lub pokrewne
 • 1-2 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE;
 • umiejętność sporządzania i czytania harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • bardzo dobra znajomość MS Office w tym sprawne posługiwanie się MS Excel;
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność koordynowania wielu projektów równolegle;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • proaktywna postawa;

Oferujemy: 

 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • ciekawą i zróżnicowaną pracę nad innowacyjnymi projektami;
 • rozwój zawodowy.

Miejsce pracy: 

Katowice


Warunki zatrudnienia
pełny etat


Rodzaj umowy:
umowa o pracę 


Uwagi:
wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul.  Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116114 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Koordynator Ochrony Danych Osobowych [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl  .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty GK JSW.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (UODO, Warszawa, ul. Sawka 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Prosimy o umieszczenie klauzuli w przypadku wysłania swojego zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl  

Ważność oferty: 30 dni od daty publikacji.