Specjalista do spraw rozliczeń księgowych

Zakres obowiązków:

 • bieżąca weryfikacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji projektów B+R,
 • bieżąca kontrola i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 • fakturowanie sprzedaży,
 • rozliczanie podatków (VAT, CIT),
 • nadzorowanie właściwego obiegu, kompletowania i archiwizacji dokumentów księgowych,
 • wsparcie bieżącej obsługi finansowo-księgowej Spółki,
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wymagania:

niezbędne:

 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
 • wykształcenie kierunkowe - rachunkowość, finanse,
 • doświadczenie w pracy w działach finansowo-księgowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF,
 • dobra znajomość MS Office (Excel, Word),
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • samodzielnośsć,
 • nastawienie na rozwój i chęć podnoszenia kwalifikacji,

dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w zakresie księgowości,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy o rachunkowości MSR i MSSF oraz przepisów podatkowych,
 • rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych,
 • przygotowanie i sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych,
 • mile widziane doświadczenie  w pracy w programach Comarch ERP Optima,
 • znajomość zagadnień z rachunkowości zarządczej,
 • doświadczenie w sporządzaniu deklaracji podatkowych, GUS oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność myślenia analitycznego i skutecznego działania w warunkach stresu.

Miejsce pracy:
Katowice


Warunki zatrudnienia
pełny etat


Rodzaj umowy:
umowa o pracę 


Uwagi:
wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul.  Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116114 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Koordynator Ochrony Danych Osobowych [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl  .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 1 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty GK JSW.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (UODO, Warszawa, ul. Sawka 2).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Prosimy o umieszczenie klauzuli w przypadku wysłania swojego zgłoszenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..”

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswi.pl  

Ważność oferty: 30 dni od daty publikacji.