Misja i wizja

JSW Innowacje S.A. powstałe z przekształcenia należącej do Grupy JSW spółki Polski Koks S.A. stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW.

Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW,  aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.

JSW Innowacje S.A.  operując z Katowic wykorzystuje swoje położenie geograficzne do angażowania na rzecz Grupy Kapitałowej JSW środowisk naukowo-badawczych z obszaru Górnego Śląska i ośrodka krakowskiego w celu stymulowania rozwoju całej Grupy Kapitałowej.

Wizją spółki jest uzyskanie statusu wiodącego na rynku europejskim centrum innowacji dla górnictwa.

Misją spółki jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. 

Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa .