Rada Nadzorcza

Robert Sołek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Kowarska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Szeszko

Członek Rady Nadzorczej 

Karina Pietruszka

Członek Rady Nadzorczej