Rada Nadzorcza

-
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edward Strząbała
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Erwin Zmuda
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Bondaruk
Członek Rady Nadzorczej