Rada Nadzorcza

Robert Sołek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Joanna Kowarska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szeszko

Członek Rady Nadzorczej 

Karina Pietruszka

Członek Rady Nadzorczej