Rada Nadzorcza

Tadeusz Kondratowicz -
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Robert Sołek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Agnieszka Brożek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Bondaruk
Członek Rady Nadzorczej