Rada Nadzorcza

Robert Sołek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Agnieszka Brożek
Sekretarz Rady Nadzorczej