Rada Nadzorcza

Leszek Hoderny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Sołek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Joanna Kowarska

Sekretarz Rady Nadzorczej