Rada Nadzorcza

Leszek Hoderny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Sołek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Joanna Kowarska
Członek Rady Nadzorczej

Adam Oleś
Członek Rady Nadzorczej