Strategia

Strategia JSW INNOWACJE zakłada rozwój działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. 

Działalność ta będzie koncentrowała się na opracowywaniu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, mogących w znaczący sposób udoskonalić i wzmocnić istniejące procesy.

Nasze wysiłki będę zmierzały do osiągania wyznaczonych celów grupy, uzyskiwaniu odpowiednich parametrów efektywnościowych oraz na rozwiązywaniu szeregu zagadnień problemowych w drodze pozyskiwania nowych technologii oraz prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych.