Współpraca

W naszych działaniach będziemy zmierzać do pozyskania najnowszych technologii mogących wpłynąć na rozwiązanie zagadnień i osiągnięcie celów strategicznych polskiego przemysłu wydobywczego.

Mając na uwadze wizję spółki oraz jej cel główny zapraszamy do współpracy jednostki naukowe, jak również podmioty przemysłowe prowadzące prace rozwojowe mogące mieć zastosowanie w obszarze działalności JSW INNOWACJE.