Informacja o zmianie nazwy Spółki

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach informujemy, że nazwa spółki brzmi: JSW Innowacje S.A.. 

Siedziba spółki, adres, dane kontaktowe oraz NIP, REGON pozostają bez zmian.