IX Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej.

Europejski Kongres Gospodarczy to ważne wydarzenie w skali regionu Europy Środkowej – trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Tematyka Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy: polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy sektora finansowego i bankowego, wyzwania stojące przed krajami Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.eecpoland.eu/