Wydarzenie

Współpraca z Głównym Instytutem Górnictwa

W dniu 12 czerwca 2017 r. JSW Innowacje S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w zakresie prowadzenia wspólnych prac o charakterze badawczo-rozwojowym, w tym m.in. powoływania wspólnych zespołów zadaniowych, organizacji konferencji i seminariów, wymiany doświadczeń czy promowania przedsięwzięć związanych z innowacyjnością w górnictwie.

 

Więcej informacji na stronie www.gig.eu