Konferencja Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi

JSW Innowacje jest partnerem sesji naukowej poświęconej inteligentnemu gospodarowaniu złożami węgla w ramach XXIX Konferencji Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi, która odbywa się w dniach 06-08 listopada 2019 r. w Rytrze koło Nowego Sącza.

W ramach tej sesji zostanie wygłoszony referat nt. wdrożenia samodzielnej obudowy kotwowej w wyrobiskach korytarzowych JSW S.A., co stanowić będzie wkład w realizację i propagowanie projektu Inteligentnej Kopalni.

Konferencja porusza szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczynia się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi.