Konferencja naukowo – techniczna „Koksownictwo 2017”

W dniach 5-7 października 2017 r. odbędzie się konferencja naukowo – techniczna „Koksownictwo 2017”.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 25 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

JSW Innowacje S.A. jest Partnerem pierwszego dnia tegorocznej konferencji.

 

 

W roku bieżącym jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach od 5 do 7 października 2017 r. w Hotelu Klimczok w Szczyrku i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem. 

Ponadto w ramach tej konferencji prezentowane będą wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących dzisiaj przed branżą koksowniczą. W roku bieżącym na konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym, a także na problematyce surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań BAT Conclusions.

Tematyka konferencji:

- międzynarodowy i krajowy rynek węgla koksowego i koksu,

- zastosowanie nowych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania technologią produkcji koksu,

- działania modernizacyjne w zakresie techniki i technologii koksowania węgla,

- nowe trendy w badaniach surowców i produktów procesu koksowania węgla,

- badania i modelowanie procesu koksowania węgla,

- zagadnienia ochrony środowiska w koksownictwie.

Informacje szczegółowe: