Nowy członek Zarządu

27 września 2019r. Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. powołała w skład Zarządu JSW Innowacje Jarosława Mrozka (Mrozek) i powierzyła mu pełnienie od 1 października 2019r. funkcji Prezesa Zarządu.