Nowy członek Zarządu

6 sierpnia 2018r. Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. powołała w skład Zarządu JSW Innowacje dr Agnieszkę Hankus-Kubica i powierzyła jej pełnienie od 7 sierpnia 2018r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.