NowyLevel.pl

W połowie marca oddano do użytku nową witrynę internetową NowyLevel.pl. Podstawową funkcją tej inicjatywy jest agregacja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych.

Pomysły zgłaszane poprzez witrynę są następnie analizowanie pod kątem przydatności dla branży górniczej i koksowniczej, a także pod kątem możliwości wdrożenia najlepiej rokujących, w oparciu o różne modele biznesowe. Liczymy na inicjatywy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności oraz wsparcie działalności podmiotów GK JSW. Stworzenie serwisu NowyLevel.pl wpisuje się także w realizowany przez JSW Innowacje Program „Inteligentna Kopalnia”. Mamy nadzieję że pomysły będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień z dziedziny górnictwa oraz koksownictwa i tego, co można w tych branżach ulepszyć, tak by funkcjonowały efektywniej i bezpieczniej. Ocena zgłoszonych inicjatyw będzie uwzględniała m.in. stopień innowacyjności i atrakcyjności danej inicjatywy, możliwości jej wdrożenia w ramach Grupy Kapitałowej JSW, potencjał biznesowy, aktualny poziom technologiczny, charakterystykę problemu oraz stopień dostosowania do potrzeb. Przez kilka kolejnych miesięcy witryna będzie rozbudowywana do skali portalu, poprzez dodawanie kolejnych funkcjonalności. Na początek udostępniony jest prosty formularz - tzw. Kartę Twojego Pomysłu, za pomocą którego każdy użytkownik będzie mógł zgłosić swój innowacyjny pomysł. Drugi etap rozwoju Nowego Levela zakłada pozyskanie partnerów merytorycznych, wspólnie z którymi będziemy rozbudowywać portal wiedzy, czyli kompendium informacji na temat innowacyjnych technologii, które są wykorzystywane w górnictwie i koksownictwie. Ukoronowaniem następnego, trzeciego etapu prac będzie udostępnienie internetowej platformy umożliwiającej  tworzenie się społeczności górniczych innowatorów - pracowników zakładów górniczych, studentów wyższych uczelni, przedstawicieli nauki czy firm okołogórniczych. Mamy nadzieję, że NowyLevel.pl stanie się w ten sposób szerokim, górniczym medium społecznościowym.