Wydarzenie

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu Hawk-e Sp. z o.o.

Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Spółki Hawk-e Sp. z o.o.  działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 oraz § 28 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na niżej wymienione stanowiska Członków Zarządu Spółki Hawk-e Sp. z o.o.:
•    Prezesa Zarządu,
•    Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych,
•    Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju.

Szczegóły na stronie https://www.hawk-e.pl/ogloszenia/