Plany współpracy energetycznej JSW Innowacje z Niemcami i Hiszpanami

Budowa rozproszonej sieci magazynów energii, jako strategicznego elementu bezpieczeństwa energetycznego państwa, to główny temat spotkań przedstawicieli JSW Innowacje, SRK i Tauronu z delegatami największego hiszpańskiego koncernu górniczego Hunosa oraz niemieckimi naukowcami ze środowisk technicznych i górniczych. Takie magazyny powinny zapewnić zbilansowanie sieci w obliczu wzrastającego udziału OZE w europejskim miksie energetycznym. Problem technologii i kosztów magazynowania energii stanowi obecnie największe wyzwanie dla branży opartej na produkcji energii z niestabilnych i zależnych od warunków klimatycznych odnawialnych źródeł. 

JSW Innowacje oraz delegacje z Niemiec i Hiszpanii omówiły również inne, potencjalne, wspólne obszary współpracy w zakresie innowacji, produkcji przyjaznej środowisku energii oraz zagospodarowania terenów pogórniczych. Wszystkie strony wyraziły wolę wymiany technologii i doświadczeń w tych obszarach. 

Grupa Hunosa jest spółką publiczną prowadzącą działalność w sektorze energetycznym i wydobywczym w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Powstała w 1967 roku Hulleras del Norte SA (HUNOSA) i jest obecnie w całości własnością State Industrial Participation Corporation (SEPI), spółki holdingowej, która obejmuje w sumie 16 spółek publicznych. SEPI zatrudnia łącznie ponad 74 000 pracowników i posiada udziały w Hiszpańskiej Korporacji Radiofonii i Telewizji. SEPI ma bezpośredni udział mniejszościowy w dziesięciu innych spółkach i pośrednie udziały w ponad stu innych.

Grupa Hunosa wydobywa i handluje węglem. Produkuje energię geotermalną, wiatrową, słoneczną i współspalania biomasy z węglem. Prowadzi i promuje międzynarodowe badania w zakresie wychwytu CO2 i innych innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu górnictwa i energetyki. 

HUNOSA oferuje także wysoko wyspecjalizowane porady i szkolenia w zakresie górnictwa, inżynierii środowiska, systemów bezpieczeństwa i rozwoju przemysłowego.