Polsko-Chińskie Forum Pasa i Szlaku

13 lipca 2017 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli polskiego i chińskiego rządu oraz zaproszonych przedstawicieli biznesu odbyło się Polsko-Chińskie Forum Pasa i Szlaku ds. Współpracy Infrastrukturalnej.

Głównym tematem spotkania były rozmowy poświęcone inwestycjom w infrastrukturę oraz możliwościom współpracy z chińskimi firmami.