Prezentacja projektu Samodzielna Obudowa Kotwowa (SOK) dla studentów na Akademii Górniczo – Hutniczej

W dniu 19 listopada br. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału, w trakcie którego Wiceprezes JSW Innowacje Jacek Srokowski opowiedział grupie o inicjatywach projektowych realizowanych z obszaru B+R w spółce oraz kierunkach rozwoju Grupy Kapitałowej JSW.


Natomiast Pan Łukasz Bednarek reprezentujący na niniejszym spotkaniu Pion Projektów Górniczych przedstawił studentom najnowsze rozwiązanie, które jest w trakcie wdrażania w Kopalni Budryk Jastrzębskiej Spółki Węglowej - Samodzielna Obudowa Kotwowa stanowiąca część programu Inteligentna kopalnia wpisanego do rządowego „Programu dla Śląska”.

Należy dodać, że zaprezentowana grupie  innowacyjna technologia ma szansę zmienić nie tylko roboty chodnikowe realizowane w kopalniach JSW, ale również może stanowić cenną inspirację w zakresie rozwoju dla całego polskiego górnictwa.