Projekt NowyLevel.pl jako innowacyjna platforma do komercjalizacji inicjatyw w górnictwie i koksownictwie

W dniu 5 marca br. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie ze studentami Wydziału, w trakcie którego kierownik projektu przedstawił szeroką gamę funkcjonalności platformy internetowej NowyLevel.pl umożliwiającej zgłaszanie innowacyjnych pomysłów, mających potencjał usprawnienia polskiego górnictwa węgla kamiennego. Istnieje wiele podobnych przedsięwzięć, jednakże bazują one zwykle na dużym poziomie ogólności, gdzie projekty innowacyjne z różnych branż rywalizują o doradztwo i dotacje.

Kryterium oceny stanowią tam jednak prognozowane wyniki - opłacalność projektu, bez względu na inne czynniki, na przykład takie, jak bezpieczeństwo pracowników.

Portal  NowyLevel.pl jest pierwszym tego typu miejscem w Internecie, które pozwoli na szeroką skalę propagować innowacje w górnictwie oraz koksownictwie.​