Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

W temacie: Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla JSW Innowacje S.A.