Wydarzenie

PRZEŁOM W POLSKIM GÓRNICTWIE

System urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych dla technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem specjalistycznego kombajnu urabiająco-kotwiącego dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej

fot. Dawid Lach

Kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner, którego producentem jest Joy Global Komatsu został zakupiony w drugiej połowie ubiegłego roku. Nowa maszyna trafi do kopalni Budryk w Ornontowicach w czerwcu tego roku. To efekt wprowadzonego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej projektu „Samodzielna Obudowa Kotwowa”. Taki system jest tańszy i pozwoli na dużo szybsze drążenie wyrobiska. Używa się ich w najnowocześniejszych kopalniach głębinowych między innymi w USA i Australii. JSW będzie pierwszą spółką wydobywczą w polskim górnictwie, która zastosuje obudowę kotwową.

Częścią projektu „Samodzielna Obudowa Kotwowa” było powołanie zespołu, który opracował kompleks urządzeń zapewniających sprawną wentylację, odpylanie oraz wydajną odstawę urobku. System nowych maszyn będzie częścią wyposażenia kombajnu Bolter Miner. Polepszy efektywność pracy i zapewni najwyższe bezpieczeństwo załogi.

– Możemy śmiało mówić o przełomie w polskim górnictwie. Zespół projektowy stawił czoło wyzwaniu, zaprojektował i dostosował do wymogów ruchowych i bezpieczeństwa kompleks nowoczesnych urządzeń z wyposażeniem przodkowym i pozaprzodkowym – mówi z dumą Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wprowadzenie nowego urządzenia dla górnictwa to efekt wielu miesięcy prac zespołu projektowego, w skład wchodzą pracownicy kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki JSW Innowacje oraz firmy SIGMA, posiadającej ogromne doświadczenie w projektowaniu górniczych urządzeń.

- Dużym wyzwaniem w trakcie prac projektowych było wpasowanie urządzeń przodkowych w gabaryty kombajnu typu Bolter Miner, a także zaprojektowanie takiej odstawy urobku, która zapewniałaby chwilowy, duży odbiór urobku i w sposób bezawaryjny mogłaby być eksploatowana razem z kombajnem. Ten cel wynikał z potrzeby jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy kombajnu – wyjaśnia Jacek Srokowski, wiceprezes zarządu JSW Innowacje - lidera zespołu projektowego. 

Urządzenie to kroczący przenośnik taśmowy z pomostową podawarką zaprojektowaną tak, aby przemieszczała się w ślizgach konstrukcji przenośnika kroczącego. Ponadto, konstrukcja przenośnika kroczącego pozwala na umieszczenie na niej zestawu aparaturowego, co w całości stanowi kompaktowy zestaw układu odstawy urobku. 

- SIGMA zawsze była firmą innowacyjną i chętnie angażujemy się w tak innowacyjne zadania. Współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową i uczestnictwo w tym projekcie to dla nas nobilitacja. Od wielu lat spółki mówią o samodzielnej obudowie kotwowej, natomiast JSW -  jako jedyna - postanowiła ją wprowadzić – mówi Paweł Hajduk, prezes zarządu SIGMA SA.

Cała konfiguracja wyposażenia przodkowego i pozaprzodkowego zbiega się z terminem dostarczenia kombajnu Bolter Miner.