Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. powołała

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

z dniem 05.06.2020 roku pana Roberta Marca (Robert Marzec) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji .