Wydarzenie

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW za rok 2017

Grupa JSW opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017 w oparciu o GRI Standards.

Publikujemy pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW za rok 2017.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.