Realizacja projektu „Znaczenie surowców krytycznych w Grupie Wyszehradzkiej (V4)” dzięki dofinansowaniu ze środków funduszu Wyszehradzkiego V4

JSW Innowacje S.A. uzyskała środki z funduszu Wyszehradzkiego V4 na realizację projektu „Rola surowców krytycznych w Grupie Wyszehradzkiej (V4)” w europejskich i środkowo europejskich złożach kopalin m.in. Grupy JSW. W ramach działań projektowych zaplanowano organizację międzynarodowej konferencji i 4 warsztaty dla naukowców oraz przedstawicieli przemysłu z państw V4. Projekt ma charakter edukacyjno-promocyjny, a zaplanowane działania przyczynią się do wsparcia współpracy regionalnej w Grupie V4. Naszymi partnerami są : Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Masaryk University w Brnie (Czechy), Instytut Nauk o Ziemi Słowackiej Akademia Nauk (Słowacja), Uniwersytet w Miszkolcu (Węgry), a także Polskie Towarzystwo Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Główną ideą jest identyfikacja surowców krytycznych dla poszczególnych gospodarek i porównanie ich w Grupie V4.