Wydarzenie

W dniu 15 listopada 2018 roku Spółka JSW Innowacje S.A. przystąpiła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Cele i przedmiot działalności Izby:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej
 • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych członków na szczeblu ogólnokrajowym i unijnym
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Izby wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji

 Izba w gronie członków skupia m.in.:

 • Największych producentów chemikaliów
 • Przedsiębiorstwa rafineryjne i petrochemiczne
 • Przedsiębiorstwa transportowe i dystrybucyjne
 • Przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa konsultingowe
 • Przedsiębiorstwa technologiczne
 • Instytuty naukowe i badawcze
 • Kancelarie prawne

 PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.”

 http://www.pipc.org.pl/aktualnosci/jsw-innowacje-sa-nowym-czlonkiem-pipc,p2126920357