Wydarzenie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na zakup minikomputerów jednopłytkowych na potrzeby realizacji projektu AutoInvent