Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na zakup minikomputerów jednopłytkowych na potrzeby realizacji projektu AutoInvent

Patrz strona https://www.jswinnowacje.pl/zapytania-ofertowe/2019/zakup-minikomputerow-jednoplytkowych-na-potrzeby-realizacji-projektu-autoinvent-nr-sprawy-12019bkautoinvent/