Wydarzenie

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Informujemy o zmianie w składzie Rady Nadzorczej spółki JSW Innowacje S.A.