Wydarzenie

Zmiana w treści Ogłoszenia nr 1134013 w Bazie Konkurencyjności

Zmiana w dniu 25.09.2018r. w treści Ogłoszenia nr 1134013 w Bazie Konkurencyjności w zakresie termin składania ofert. Więcej informacji w zakładce Zapytania ofertowe.