Oferta usług

Zakład Technologii Przełomowych

Działalnością podstawową Zakładu Technologii Przełomowych JSW Innowacje S.A. jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz poszukiwanie rozwiązań z zakresu technologii przełomowych pozwalająca na dywersyfikację strumieni przychodów Grupy Kapitałowej JSW S.A, a także automatyzację procesów oraz poprawę bezpieczeństwa personelu. Osiągnięcie zdolności do wytwarzania zaawansowanych technicznie systemów oraz ich komercjalizacja jest dla Zakładu głównym celem, który realizowany jest w dwóch obszarach - Systemów Autonomicznych oraz Symulatorów i Rzeczywistości Wirtualnej.

W ramach pierwszego obszaru działalności badawczo-rozwojowej wiodącym kierunkiem są bezzałogowe statki powietrzne oraz robotyczne platformy lądowe, które będą służyć automatyzacji wybranych procesów, odbywających się cyklicznie w ramach prac poszczególnych jednostek organizacyjnych GK JSW.

W drugim obszarze działalności badawczo-rozwojowej nacisk położony jest na opracowanie wirtualnego środowiska, w którym będzie możliwe przeprowadzenie w tym samym czasie ćwiczeń w zespole wieloosobowym w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesie bezpieczeństwo pracy w kopalniach.

Zakład Technologii Przełomowych na potrzeby realizacji działalności badawczo - rozwojowej, zatrudnił wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną i naukowo-badawczą oraz został wyposażony w nowoczesne urządzenia, maszyny oraz narzędzia. Zasoby Zakładu oprócz podstawowej działalności pozwalają również na komercyjne świadczenie usług oraz realizację zleceń w zakresie:


W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z naszych usług zapraszamy do kontaktu: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl